Pavel Kučera

Inženýr s 20 letou praxí ve farmacii. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, provozně ekonomickou fakultu. V roce 1994 nastoupil do společnosti Lachema, kde pracoval jako strojní technolog na výrobě pevných lékových forem, byl členem realizačního týmu výstavby výrobny pevných lékových forem. V roce 1998 byl zařazen do realizačního týmu nové linky na výrobu CTS injekcí, poté zde pracoval jako strojní technolog. Zde byl zodpovědný za chod linky, HVAC a čistých médií, zaváděl řídicí systém výroby, byl zodpovědný za opravy a kalibrace měřidel, účastnil se auditů SÚKL a FDA.

V letech 2006-2009 pracoval na pozici vedoucí technologického oddělení úseku engineeringu v Pliva – Lachema (Barr), byl v týmu pro realizaci projektu instalace izolátorové linky na výrobu CTS injekcí, kde byl zodpovědný za realizaci řídicího systému. Účastnil se jednání a přejímek zařízení v ČR i zahraničí. Byl zodpovědný za plánování a realizaci údržby a oprav farmaceutických výrob Pliva-Lachema.

Od roku 2011 je součástí týmu Pharm Partners.

motto společnosti

Předpisy nesmí blokovat zdravý lidský rozum!

Reference společnosti
Pharm Partners

Zobrazit všechny reference
PHARMA SYNTEZ
PRO.MED.CS
ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU
FAVEA spol. s.r.o.