Jiří Verner

Magistr biochemie s 35 letou praxí ve farmacii a chemii. Vystudoval Univerzitu J.E.Purkyně v Brně. Průběžně se účastnil mnoha školení z oblasti GMP, validací a řízení výroby.

Během studia nastoupil do Lachemy, kde pracoval jako chemik a následně technolog na provoze chemie, od roku 1986 potom na různých funkcích úseku farmacie (technolog přípravy výroby farmacie, chemik a mistr na výrobně injekcí, technolog a specialista farmaceutických technologií). Od roku 2006 pracoval jako vedoucí výrobny CTS injekcí. Měl spoluodpovědnost za výrobu přípravků (za bezpečnost a hygienu na pracovišti, za výrobní zařízení, jeho údržbu, validace, kalibrace, za dodržování zásad SVP a EMS) a koordinaci činnosti výrobny s ostatními spolupracujícími útvary.

Byl členem kolektivu technologů, který byl odpovědný za realizaci výroby na výrobně CTS injekcí, validace, údržbu a servisy zařízení, školení personálu, přípravu dokumentace a rutinní výrobu. Účastnil se mnoha auditů zahraničních autorit, SÚKLu a FDA. Také se účastnil se jednání a přejímek některých zařízení určených pro výrobu injekcí v ČR i zahraničí.

Od roku 2011 je součástí týmu Pharm Partners.

motto společnosti

Předpisy nesmí blokovat zdravý lidský rozum!

Reference společnosti
Pharm Partners

Zobrazit všechny reference
PHARMA SYNTEZ
PRO.MED.CS
ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU
FAVEA spol. s.r.o.