Projektování

Projektování

V oblasti projektového řízení nabízíme tyto služby

Naše projekční činnost je zaměřená na oblasti:

 • farmacie
 • biotechnologie
 • bio/chemie (API)
 • zdravotnické prostředky

Naše zkušenosti zhodnotíme při projektování výroby:

 • kapalné lékové formy
  • sterilní i nesterilní
  • lyofilizované přípravky
  • high potent přípravky (CTS, ATB, hormony)
  • vakcíny
  • léčivé přípravky pro moderní terapii (APMT)
 • pevné lékové formy
 • mastě

Předložíme Vám řešení pro všechny stádia projektu (v plném rozsahu dle GEP, popřípadě dle požadavku zákazníka):

 • studie, koncept, studie proveditelnosti
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele (pro výběrová řízení)
 • basic design
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentace skutečného provedení

Nabízíme Vám vypracování či pomoc při zpracování další dokumentace, která je nedílnou součástí úspěšného projektu:

 • URS (specifikace uživatelských požadavků)
 • RA (analýza rizik)
 • VMP (řídící plán validací)
 • DQ (design qualification)
img

Projektování

podle zásad GEP
založená na dobré komunikaci se zákazníkem

img

Engineering - realizace - dozor

praktické zkušenosti

img

Kvalifikace a validace

efektivně, bez zbytečných nákladů

img

Konzultace

nabídka řešení v souladu s GMP

img

E-learning

praktické zkušenosti

img

Školení a trénink personálu

praktické příklady a interaktivní workshopy
přímo u zákazníka

img

GMP audity

příprava na audit státní autority (SÚKL, FDA) nebo zákazníka
realizace auditů

img

Farmaceutický systém jakosti

implementace a konzultace
GAP analýza nastaveného FCJ