GMP audity

GMP audity

Nabízíme Vám expertní posouzení systému kvality, kdy provedením auditu

  • zhodnotíme úroveň systému kvality (GMP, FCJ)
  • zhodnotíme stupeň připravenosti na inspekci (česká/mezinárodní autorita, zákazník)

Nabízíme Vám realizaci auditu Vašich dodavatelů kritických surovin a materiálů.

Navrhneme Vám způsob řešení (CAPA) zjištěných nedostatků při inspekcích.

img

Projektování

podle zásad GEP
založená na dobré komunikaci se zákazníkem

img

Engineering - realizace - dozor

praktické zkušenosti

img

Kvalifikace a validace

efektivně, bez zbytečných nákladů

img

Konzultace

nabídka řešení v souladu s GMP

img

E-learning

praktické zkušenosti

img

Školení a trénink personálu

praktické příklady a interaktivní workshopy
přímo u zákazníka

img

GMP audity

příprava na audit státní autority (SÚKL, FDA) nebo zákazníka
realizace auditů

img

Farmaceutický systém jakosti

implementace a konzultace
GAP analýza nastaveného FCJ