E-learning

E-learning

V rámci našich služeb nabízíme také školení formu e-learningu.

 • školicí materiál vysvětluje obecné zásady a požadavky GMP, které mají být dodržovány při výrobě léčivých přípravků a které jsou popsány pro regulaci léčiv v EU
 • materiál je koncipován pro vstupní školení nových pracovníků i pro pravidelně se opakující školení pracovníků
 • školení jsou rozdělená do kurzů a přednášek
 • k dispozici je soubor testovacích otázek, na základě kterých je provedeno hodnocení školení

V současné chvíli máme zpracovány následující oblasti:

KURZY:

 • EU GMP (Volume 4) – část 1 – obecné požadavky
 • Doplněk 1 EU GMP – výroba sterilních léčivých přípravků

PŘEDNÁŠKY:

 • Farmaceutický systém jakosti
 • Pracovníci
 • Prostory a zařízení
 • Dokumentace
 • Kontrola jakosti
 • Základní pojmy

Více na www.gxptraining.cz

img

Projektování

podle zásad GEP
založená na dobré komunikaci se zákazníkem

img

Engineering - realizace - dozor

praktické zkušenosti

img

Kvalifikace a validace

efektivně, bez zbytečných nákladů

img

Konzultace

nabídka řešení v souladu s GMP

img

E-learning

praktické zkušenosti

img

Školení a trénink personálu

praktické příklady a interaktivní workshopy
přímo u zákazníka

img

GMP audity

příprava na audit státní autority (SÚKL, FDA) nebo zákazníka
realizace auditů

img

Farmaceutický systém jakosti

implementace a konzultace
GAP analýza nastaveného FCJ