Služby

Služby

Společnost Pharm Partners s.r.o. je zaměřena na projekčně-inženýrskou činnost s orientací na farmaceutický, bio/chemický, potravinářský a kosmetický průmysl. Jsme schopni nabídnout řešení od studie proveditelnosti (feasibility study), přes projekt pro stavební provedení (basic design) až k realizačnímu projektu (detail design). Nabízíme zhodnocení projektu podle cGMP a GEP z různých úhlů pohledu – strojního, technologického i kvalitářského. S námi můžete uspokojit vysoké nároky rutinní výroby i neustále rostoucí požadavky na realizaci nových projektů, a přitom výrazně nenavýšit finanční náročnost. Speciální oblastí, které jsme se na základě požadavků našich klientů začali detailněji věnovat, je organizace vzdělávacích akcí. A to jednak formou samostatných konferencí a jednak formou tréninku a školení personálu přímo pro Vaši společnost a přímo dle vašich požadavků.

img

Projektování

podle zásad GEP
založená na dobré komunikaci se zákazníkem

img

Engineering - realizace - dozor

praktické zkušenosti

img

Kvalifikace a validace

efektivně, bez zbytečných nákladů

img

Konzultace

nabídka řešení v souladu s GMP

img

E-learning

praktické zkušenosti

img

Školení a trénink personálu

praktické příklady a interaktivní workshopy
přímo u zákazníka

img

GMP audity

příprava na audit státní autority (SÚKL, FDA) nebo zákazníka
realizace auditů

img

Farmaceutický systém jakosti

implementace a konzultace
GAP analýza nastaveného FCJ