PHARMA SOLUTIONS

Brno, ČR (2011)


  • studie proveditelnosti přestavby skladů na výrobu – sekundární balení